професионален доставчик на
оборудване за строителни машини

Обиколка на фабриката

Екип

Изложба

Случай на проекта

Гусеничен кран Синово в Бангладеш

Пробивна платформа Sinovo в Саудитска Арабия

Ротационна сондажна платформа Sinovo в Сингапур

The Sinovo hydrostatic machine is in Bangladesh

Хидростатичната машина Sinovo е в Бангладеш

The Sinovo rotary rig is in Saudi Arabia (1)

Ротационната платформа Sinovo е в Саудитска Арабия (1)

The Sinovo rotary rig is in Saudi Arabia (2)

Ротационната платформа Sinovo е в Саудитска Арабия (2)

The Sinovo well rig is in Dr Congo (1)

Кладенецът на Синово е в д -р Конго

TR180F rotary drilling rig in Bangladesh

Ротационна сондажна платформа TR180F в Бангладеш

TR200D - Lebanon

TR200D - Ливан

TR250D - Lebanon

TR250D - Ливан